Po více než sedmi hodinách skončilo ve čtvrtek třicet minut po půlnoci v pardubické hokejové aréně veřejné projednávání vlivu chystané spalovny v Rybitví na životní prostředí. Všichni, kteří zasedli na vyvýšeném pódiu a modernizaci spalovny obhajovali, se hned od samého počátku ocitli pod velkým tlakem. Zejména zástupcům investora je ale třeba přiznat, že situaci zvládli, snažili se konstruktivně diskutovat a udrželi nervy na uzdě.

„Jsme velmi rádi, že přišlo tolik lidí a jsme také rádi, že po počátečních hlučných reakcích občané vyslechli naše názory a zejména v závěru byla diskuze konstruktivní a inspirativní. Řada podnětů ale jde často nad rámec současné legislativy ať české, tak i evropské, a nad rámec současných nejlepších technologií. To jsou pak otázky pro ministerstvo životního prostředí, kterému musím poděkovat, že se mu podařilo udržet diskuzi v té konstruktivní úrovni. Jsem přesvědčen, že projekt byl velmi dobře prodiskutován a není to tak, že by tady někdo rozhodoval bez občanů,“ uvedl Jiří Čenský ze společnosti AVE CZ.

Jasno bude v lednu

Spokojen byl i náměstek ministra životního prostředí Karel Bláha, který diskuzi bravurně odmoderoval. „Dozvěděli jsme se, co jsme se dozvědět potřebovali. Řada příspěvků byla velmi fundovaných a připomínky byly velmi věcné. Všichni zástupci státní správy i samosprávy obcí, města i kraje se vyjádřili proti záměru, rovněž naprostá většina vystoupení veřejnosti vyjadřovala zásadní nesouhlas se záměrem. Do deseti dnů bude pořízen zápis z veřejného projednání. Ministerstvo životního prostředí všem argumentům i protiargumentům pozorně naslouchalo a podobně jako ostatní dokumenty, které byly v průběhu procesu EIA pořízeny, je zohlední při formulování stanoviska. Stanovisko EIA vydá ministerstvo životního prostředí ve druhé polovině ledna 2010. Zdůrazňuji, že stanovisko ministerstva je odborným podkladem pro navazující řízení, kde bude rozhodováno o realizaci záměru, například územní a stavební povolení,“ konstatoval Karel Bláha.
Jediný, kdo měl s diskuzí problém a neudržel své nervy na uzdě, byl zpracovatel dokumentace Jaroslav Hyžík.

„Hluková kulisa“

Přesto po jednání prohlásil, že všechny otázky zodpověděl a není si vědom toho, že by se svým jednáním a projevy dotknul občanů Pardubic a okolí. „Dotýkal jsem se pouze exponentů opozičních aktivit, kteří užívají lživé a zavádějící argumenty. Centrum opozice při projednávání tvořilo asi třicet lidí, kteří se neustále argumentačně opakovali. Valná většina tvořila hlukovou kulisu. Jsem toho názoru, že celá věc je zpolitizovaná a vykonstruovaná. Mám prostě takovýto silný dojem,“ řekl po skončení diskuze Jaroslav Hyžík s tím, že jednání bylo standardním jednáním s lidmi, kteří něco nechtějí.

Lukáš Peška

Obhájci spalovny přečkali též útok židlí a hod rajčetem

Drtivá většina z necelých šesti tisíc lidí dávala otevřeně najevo svůj nesouhlas s tímto projektem hlasitým pískáním a bučením především při projevech zástupců investora a zpracovatele dokumentace. Přesto však během více než sedmihodinového projednávání došlo snad jen na dva výraznější excesy. První z nich přišel na řadu krátce před půl devátou večer, kdy někdo z diváků hodil na vyvýšené pódium rajče.

Emotivní přestřelka

Těsně po dvaadvacáté hodině se pak do ostré kritiky odpůrců spalovny pustil v emotivním projevu zpracovatel dokumentace Jaroslav Hyžík.

„Lidé jsou dezorientováni od předáků kampaně proti spalovně, kteří neustále lžou. Občanské sdružení Stop spalovně v Rybitví je ulhaný spolek, který dělá veřejnou paniku,“ řekl Jaroslav Hyžík.

„Důrazně se ohrazuji proti aroganci pana profesora Hyžíka, kterou máte vůči nám, obyvatelům Pardubic a okolí. Nedokážete–li odpovědět na jasně položené otázky a argumenty lidí smetete ze stolu jako lživé, tak mne urážíte,“ kontrovala personální manažerka bohdanečských lázní Hana Packard-Haas, k níž se připojil i pardubický primátor Jaroslav Deml. „Přestaňte urážet všechny občany Pardubic a ty, co říkají stop spalovně,“ reagoval primátor.

„Neurážím občany, vytýkám předám kampaně proti spalovně, že lžou a dezinformují občany,“ zopakoval Jaroslav Hyžík.

Útok mladíka s židlí

Hned poté na něj židlí zaútočil pětadvacetiletý mladík z Pardubic. Na poslední chvíli mu však v jeho snaze zabránila pořadatelská služba. Jen díky jejímu včasnému zásahu nebyl nikdo zraněn. „Udělal jsem to proto, že už jsem dále nemohl poslouchat, jak lžou,“ prohlásil útočník, který vzápětí nadýchal 1,66 promile. Za účastníky projednávání se pak jeden z nich za tento útok zpracovateli dokumentace veřejně omluvil.

„Pokus o útok na mou osobu jsem nezaregistroval. Nemám ani pocit, že bych se měl bát,“ uvedl Hyžík.