Kolem modernizace semtínské spalovny se stále vedou spory. „Spalovna nebezpečných odpadů je v našem regionu potřeba,“ konstatoval jeden ze zastánců projektu, krajský radní Petr Šilar.

Spalovny patří podle slov radního ke „zdravějším“ továrnám. Na rozdíl od jiných mají filtry na dioxiny a v procesu spalování je nařízené neustálé měření objemu emisí, které „odcházejí do komína“. Na jeho základě je možné procesy ve spalovně regulovat nebo dokonce zastavit.

„Žádné jiné elektrárny či fabriky toto nemají. V porovnáním s ostatními je spalovna v znečištování ovzduší drobeček,“ tvrdí krajský radní Šilar a dodal, že dokladem toho jsou praktické zkušenosti z Rakouska nebo ze Švýcarska. Zde jsou spalovny umístěny i uprostřed zástavby.

Obyvatelé Semtína a okolí však zdraví neškodnému provozu stále nevěří. „Všechny připomínky občanů i organizací v současnosti zpracováváme,“ uvedl Petr Šilar.

Hlavním problémem je podle krajského radního cena: „Dnes je finančně mnohem výhodnější odpady sládkovat, a tak si raději dál vytváříme časované bomby,“ poznamenal Petr Šilar.