Projekt spalovny průmyslových odpadů nevzdáváme. Takové je sdělení společnosti AVE CZ, která se chystá v polovině roku 2010 spustit v areálu Synthesie zmodernizovanou spalovnu.

Její záměr se přitom setkal s nečekaně silným odporem lidí, kteří bydlí v okolí nyní uzavře〜né spalovny, i obecních samospráv, včetně vedení krajského města. Naopak Pardubický kraj projekt podporuje.

Firma: Lidé negují spalování

„Zaječí úmysly nemáme, budeme v projektu pokračovat,“ uvedl včera na tiskové konferenci svolané firmou AVE CZ její technický ředitel Jiří Čenský s tím, že chtějí občany informovat o jeho kvalitách a vyvrátit jejich obavy. Podle Čenského sice jejich společnost předpokládala záporný postoj lidí z okolí spalovny, ale ne tak silnou vlnu odporu ke spalování odpadů vůbec.

„Povědomí lidí o spalování je velmi nízké a vede veřejnost k jeho negování,“ řekl Čenský.

Podle představitelů AVE CZ, která je dceřinou společností rakouské Energie AG, bude jejich spalovna splňovat všechny zákonné limity a naopak přinese v konečném důsledku pro své okolí zlepšení kvality životního prostředí.

Měly by se v ní totiž spalovat i staré ekologické zátěže, zejména ze samotné Synthesie, kde jich je uloženo několik desítek tisíc tun.
Kapacita spalovny by při plném provozu dosáhla dvaceti tisíc tun odpadů.

„Veškeré dosud provedené studie o vlivu stavby na životní prostředí a na zdraví obyvatel prokazují, že vliv spalovny i při plném provozu bude zcela zanedbatelný. Zabezpečení chodu spalovny bude nepřetržité, s automatickým blokováním vybraných technologických operací v případě jakékoli neočekávané situace tak, aby byla vyloučena možnost havárie,“ uvedl Jiří Čenský.

Chmury oponentů, kteří se tiskovky rovněž zúčastnili, však AVE CZ nezažehnala.

„Očekával jsem, že AVE CZ ohlásí konec a že opouští myšlenku stavět uprostřed stotisícové aglomerace největší spalovnu,“ prohlásil Jan Linhart, který prezentaci sledoval za občanské sdružení Zelená pro Pardubicko.

Další informace naleznete ZDE