Kraj pro spalovnu

„Na masové spalování jiných odpadů nebyla koncipována. Návrh společnosti AVE CZ není žádným návrhem modernizace spalovny, ale je návrhem na vybudování nové, velkokapacitní spalovny nebezpečného odpadu uprostřed již tak dost zatížené, hustě obydlené aglomerace,“ varoval předkladatel návrhu a zastupitel za Stranu zelených Jan Linhart. Po jednoznačném hlasování proti spalovně mohl být spokojen. „Věřím, že spalovna má nulovou šanci,“ soudí Linhart. Realita však může být jiná. I přes nesouhlas města – pokud budou splněny všechny zákonné podmínky včetně řízení EIA – může být spalovna uvedena do provozu. Není bez zajímavosti, že Pardubický kraj naopak obnovu spalovny podporuje.

Představitelům Pardubic na spalovně nejvíce vadí, že by se nacházela v již tak citelně zasažené oblasti a nedaleko zástavby občanů. Tři čtvrtiny její kapacity by přitom měl tvořit průmyslový odpad vyprodukovaný mimo oblast Pardubic. Obavy panují i z rizika přepravy odpadů skrz město.