Spalovna, ve které dochází k bezpečnému zničení především zdravotnických materiálů, má povolený provoz do konce roku 2019. "Pro chod nemocnice je nezbytná a rozhodně nepředstavuje žádné riziko. V největším měřítku se zde spaluje odpad ze zdravotní péče, tedy jednorázové pomůcky, ostré nástroje jako například jehly či jednorázové sálové obleky, dále se jedná o odpad z laboratoří či prošlé léky," uvedl hejtman Martin Netolický.

Nemocnice si nechala zpracovat studii, ze které plyne, že provozně a ekonomicky je nejvýhodnější rekonstrukce stávající spalovny. Projektovaná cena činí 72 milionů korun bez DPH, z čehož 12 milionů je budova samotná a 60 milionů korun technologie.

„Pro zaměstnance je důležité, že budou zachována pracovní místa a spalování nebezpečných odpadů nebudeme zadávat firmám mimo naši společnost. Jedná se o návratnou investici, a proto považuji za nejvýhodnější zanechat i tyto výkony v rámci společnosti,“ podotkl Netolický.

Po stavební stránce je již vše připraveno. „V současné době má Pardubická nemocnice zpracovanou prováděcí dokumentaci na opravu spalovny, je vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci před dvěma měsíci,“ vysvětlil náměstek hejtmana Roman Línek, jenž je zodpovědný za investice.

Spalovna by po renovaci mohla sloužit nejen pardubickému špitálu. „Má kapacitu 750 tun odpadu za rok. V případě, že bychom v dalším kroku dokázali organizačně vyřešit efektivnější třídění odpadu na jednotlivých pracovištích v regionu, tak by bylo možné, ne hned, ale časem, využít modernizovanou spalovnu pro všechny nemocnice v kraji,“ řekl krajský radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.