Akci, na které se sejdou mladí vědecko-výzkumní pracovníci, univerzitní pedagogové a přední vědci, pořádá již dvacet let Ústav energetických materiálů Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. První seminář byl v Pardubicích organizovaný v roce 1998 Výzkumným ústavem průmyslové chemie v Explosii.

„Letošní 21. ročník bude v historii seminářů mimořádný, a to nejen z hlediska vědeckého, ale zejména kvůli enormnímu zájmu zahraničních kolegů,“ uvedl Svatopluk Zeman z ústavu energetických materiálů, který stál před dvěma desítkami let u vzniku tradice a tento druh mezinárodního odborného setkávání inicioval. Na začátku pořádání těchto výbušinářských setkání byl záměr naučit mladé vědecko-výzkumné pracovníky prezentovat své výsledky před vědeckým publikem.

Vedle výměny nejnovějších odborných informací a poznatků v oboru a setkání i navázání osobních kontaktů mladých odborníků z různých zemí se tentokrát bude řešit, jak dále v populárních setkáních pokračovat. „Zájem mladých kolegů a zahraničních specialistů nás samozřejmě velice těší, ale v této chvíli již přerostl kapacitní možnosti našeho moderního areálu univerzitní auly,“ dodal Svatopluk Zeman. Na seminář se zaregistrovalo na 300 účastníků z 34 zemí. Největší zastoupení mají specialisté na výbušiny z Číny, Ruska, Německa, Indie a Polska.

Necelou šestinu účastníků tvoří domácí odborníci z České republiky. „Čeští autoři se prezentují pěti postery z oblasti syntézy EMs, přípravy kokrystalů EMs, měření detonační rychlosti a citlivosti EMs k elektrické jiskře a testování výbušnosti organických prachů,“ vyjmenovává profesor Zeman odborné příspěvky dvacítky českých odborníků na výbušiny.