O splavnění Labe z Přelouče do Pardubic se mluví už řadu let, realizaci ale zatím vždy stálo něco v cestě. Proti původní trase plavebního kanálu přes přírodně cenné Slavíkovy ostrovy dlouhodobě vystupovali ekologové, kteří stavbu úspěšně blokovali. Nové řešení vodní cesty by se lokalitě mělo co nejvíce vyhnout.

ŘVC plánuje letos získat stanovisko vlivu na životní prostřední. Strategické posouzení vlivů na životní prostředí (SEA) je klíčovým krokem pro následné úspěšné získání povolení na jednotlivé stavby.

Mapa Splavnění Labe do PardubicMapa Splavnění Labe do PardubicZdroj: ŘVC

Vodní cesta pro lodě nyní končí ve Chvaleticích. Podle ŘVC má ale splavnění Labe v tomto úseku velký význam. Splavněním by mělo dojít k posílení významu vodní dopravy a vytvoření podmínek pro přepravu zboží, těžkých a nadrozměrných nákladů nebo třeba kontejnerů, která tak sníží zatížení silniční dopravy.

Ilustrační foto
Splavnění Labe u Přelouče? Ano, ale jinudy, říká Ředitelství vodních cest

„Pro ilustraci - jedna loď uveze stejné množství zboží jako asi 42 kamionů. Velkou pomocí bude zakončení přeprav nadrozměrných nákladů po silnici ze severní Moravy a Slezska jejich naložením na loď v přístavu Pardubice, nebudou tak dále zatěžovat na více než 150 kilometrech silnice středních Čech při cestě do přístavů Lovosice či Mělník,“ popsal Lubomír Fojtů, ředitel investora Ředitelství vodních cest ČR. Dalším přínosem by mělo být využití řeky pro rekreační plavbu malých plavidel a osobních lodí.

Co vše je třeba pro splavnění Labe udělat? Dozvíte se v další části článku pro předplatitele Deníku.

ŘVC vybíralo z 16 variant splavnění Labe, z toho tři by neměly mít významně negativní dopad na evropsky významnou lokalitu Natura 2000 Louky u Přelouče. Výsledná trasa ale vyplyne z hodnocení vlivů na životní prostředí SEA.

„Věřím, že zcela novým posouzením variant, kde byly jejich dopady na přírodu a chráněné lokality soustavy Natura 2000 výrazně omezeny, se podaří tento dlouhá léta připravovaný projekt dovést k úspěšné realizaci,“ dodal Fojtů s tím, že celkově byl výrazně snížen zábor lokalit ohroženého modráska.

Obchvat u Přelouče

Prodloužení splavnosti zahrnuje sedm projektů. Jedná se o stabilizaci plavební dráhy v přístavu Chvaletice, čekací stání v přístavu Chvaletice, stupeň Přelouč II, zvýšení ponorů v úseku Přelouč – Pardubice pro třídu Va nebo ochranná a čekací stání v úseku Chvaletice - Pardubice. Součástí projektu má být také modernizace plavební komory Srnojedy a výstavba veřejného přístavu v Pardubicích.

Všechno jde když se chce. Tímto heslem se řídili pořadatelé akce, která měla ukázat, že po Labi se dá doplout z Pardubic třeba až do Hamburku. S překážkou si poradili po svém.
Plavba lodí z Pardubic až do Německa? Nyní už je to možné

Klíčovou stavbou je ale plavební stupeň v Přelouči, kde trasa musí překonat spád současného jezu a přibližně dva kilometry nesplavného koryta řeky.

Krajský úřad už zahájil posuzování vlivu celé koncepce na životní prostředí a chráněné lokality. Výsledky SEA by měli úředníci sdělit během letošního roku.

Ředitelství vodních cest pak může požádat o zařazení do zásad územního rozvoje Pardubického kraje. ŘVC je podle svých slov následně připraveno pokračovat tak, aby ještě před koncem tohoto desetiletí mohly začít stavební práce.

Vodáci se mohou těžit na osmdesát kilometrů dlouhou trasu.
Dobrá zpráva pro vodáky. Do Pardubic povede nová Východočeská vodácká stezka

Řešení prosazované v minulosti počítalo s kanálem o délce téměř 3,2 kilometru a náklady více než tři miliardy korun. Ekologické spolky dlouhodobě považují splavnění za dopravně nelogické, neekonomické a ekologicky škodlivé.

Naopak město Pardubice i kraj plány podporují. „Chceme pokračovat v dlouhodobých aktivitách vědoucích ke splavnění Labe minimálně pro rekreační plavbu. Město tento záměr dlouhou dobu podporuje, považujeme ho za klíčové strategické rozhodnutí, které napomůže rozvoji Pardubic nejen z pohledu cestovního ruchu, ale také průmyslu,“ shrnul primátor Pardubic Jan Nadrchal.