Krajský úřad Pardubického kraje zrušil územní rozhodnutí na výstavbu nového plavebního stupně u Přelouče, proti němuž se odvolala tři občanská sdružení. Během dlouhých sporů o splavnění Labe do Pardubic se totiž změnily požadavky na dokumentaci stavby a její projednání, podklady jsou z roku 2005 a starší.

Ekologové došli až k nejvyššímu soudu

Spory o výstavbu kanálu 
u Přelouče trvají již mnoho let. Ředitelství vodních cest, které je investorem stavby, požádalo o územní rozhodnutí poprvé v roce 2004 a téhož roku stavební úřad v Přelouči rozhodnutí vydal. Po odvolání ekologických organizací krajský úřad věc vrátil k novému projednání. Nové rozhodnutí bylo vydáno v říjnu 2005, odpůrci je opět napadli, ale hejtmanství odvolání zamítlo. Ekologové se bránili soudní žalobou a Nejvyšší správní soud nakonec rozhodnutí opět zrušil.

„V době trvání soudního řízení došlo ke změně některých podkladových rozhodnutí a podmínek v nich stanovených, které jsou závazné pro územní řízení… Tato nová podkladová rozhodnutí vyvolávají nutnost úpravy dokumentace pro územní řízení a následné projednání s příslušnými orgány státní správy a účastníky řízení,“ stojí v rozhodnutí krajského úřadu.

Projekt doposud stál 700 milionů

Splavnění Labe za více než tři miliardy korun prosazuje 
i Pardubický kraj a přejí si je také zástupci zaměstnavatelů, kteří v projektu vidí jednu z cest oživení hospodářství.

Ředitelství vodních cest ČR dosud za projektanty, různé odborníky, právníky a za výkupy pozemků vydalo kolem 700 milionů korun. Nehospodárné vynakládání peněz kritizoval v minulosti Nejvyšší kontrolní úřad.

Stát letos na stavbu penězi nepřispěje

Smysluplnost projektu je podle kritiků sporná, neboť vodní doprava je využívána jen málo, navíc souběžně s Labem vede nevytížený a kapacitně pro náklady dostatečný železniční koridor. V rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury nejsou pro letošní rok na stavbu vyčleněny žádné peníze.

Podle ekologů by stavba zničila biotopy více než 70 zvláště chráněných druhů organismů na Slavíkových ostrovech u Přelouče včetně největší populace modrásků očkovaných v Čechách.