Vdenním tisku se pak objevilo tvrzení organizace Děti Země, že o splavnění není zájem ani mezi podnikateli a obchodními společnostmi. Samospráva Pardubického kraje je ale přesvědčena o opaku a bude hledat nové technické řešení plavebního stupně vPřelouči.

„Pro Pardubický kraj je však splavnění Labe strategickým cílem. Po šesti letech projednávání jsme schválili územní plán velkého územního celku, který počítá i smultimodálním logistickým centrem. To má propojit silniční, železniční, leteckou a také lodní dopravu a do regionu tím přilákat nové investory, přinést nové pracovní příležitosti apod. Pro mnoho především nadnárodních společností by takové centrum bylo ekonomickým přínosem a spropojením sdálnicí D11, rychlostní silnicí R 35, rychlostním železničním koridorem a mezinárodním letištěm by zájem těchto společností stoupal. A musím podotknout, že kúzemnímu plánu své souhlasné stanovisko vydalo i ministerstvo životního prostředí,“ řekl vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek stím, že dosplavnění Labe je součástí dalších rozvojových dokumentů kraje, včetně Regionálního operačního programu, kterým se budou Pardubický, Královéhradeckýa Liberecký kraj prezentovat vpříštích 7 letech vBruselu. Současně je záměr součástí i Operačního programu Doprava.

 

Myšlenka splavnění Labe se poprvé objevila už v30. letech minulého století. V90. letech pak byla vybrána na základě multikriteriální analýzy, kterou nechalo zpracovat ministerstvo dopravy, stávající varianta splavnění řeky vokolí Přelouče. O realizaci projektu splavnění Labe do Pardubic rozhodla vroce 1996 svým usnesením vláda. Na základě tohoto usnesení měl projekt zajištěno financování ze státního rozpočtu.

 

„Svým rozhodnutím ministr Bursík také „zahodil“ nemalé finanční prostředky. Na přípravu projektu už bylo ze státního rozpočtu vynaloženo přibližně 600 mil. Kč a dalších 5 mil. Kč ze státního rozpočtu stála projektová dokumentace na již zmiňované logistické centrum,“ dodal náměstek hejtmana pro dopravu Ivo Toman. Podle něj nyní Rada a posléze Zastupitelstvo Pardubického kraje projednají vnejbližší době výzvu Vládě ČR a příslušným ministrům. „Budeme vní žádat o vysvětlení posledních kroků a budeme chtít znát řešení nastalé situace. Cílem je, aby se nezastavily práce a projekt pokračoval,“ dodal Toman.

 

"Neodpustím si také poznámku na téma, že projekt splavnění Labe do Pardubic nepřevažuje nad veřejným zájmem ochrany přírody. Splavnění Labe totiž neznamená jen lodní dopravu. Citlivé úpravy řeky a jejího okolí, tak jak jsou plánovány, výrazně zlepší protipovodňovou ochranu přilehlých oblastí a lidských sídel, vodohospodářské a zemědělské využití je vnaší oblasti jistě významné vneposlední řadě je využití řeky a jejího okolí významné pro cestovní ruch i relaxaci. Při uvědomění si plného dopadu jen několika zuvedených příkladů, je zřejmé že využití řeky a jejího okolí je spjaté slidským životem a každý znás si těžiště svého významu najde sám. To podstatné se nezmění – řeka pořád zůstane řekou,“ uzavřel vicehejtman Línek.