To před nedávnem zrušilo na základě odvolání Dětí Země a Svobody zvířat Hradec Králové rozhodnutí pardubického krajského úřadu, který letos v únoru povolil zásah do biotopů ohrožených druhů v místech předpokládáné výstavby říčního kanálu.

Podle ministerstva krajský úřad nedůsledně posoudil převahu veřejného zájmu na provozování lodní dopravy na Labi a veřejný zájem na ochranu lokality s chráněnými živočichy a rostlinami.

Přípravy výstavby zhruba tříkilometrového kanálu přitom již letos v březnu zastavil ministr životního prostředí Martin Bursík, když neudělil výjimku, na jejímž základě se projekt za téměř dvě miliardy korun mohl uskutečnit.

O kanál, který má umožnit splavnění Labe až do Pardubic, přitom usiluje zejména Pardubický kraj. Odvolává se přitom i na řadu platných vládních rozhodnutí podporujících rozvoj říční dopravy. „Budeme za to bojovat, dokud nám síly budou stačit,“ nechal se slyšet Ivo Toman, krajský radní pro dopravu.