„Projednávala se především možnost vybudování suchého a mokrého polderu. To by mělo zvýšit schopnost čelit nebezpečnému rozlévání vody na spojilském odpadu,“ uvedl primátor Pardubic Jaroslav Deml.

Na spojilském odpadu už byla v minulosti vybudována přečerpávací stanice, která má zabránit vylití vody z koryta, následnému zaplavení okolního území a také kanalizace, jejíž odlehčovací stoky jsou zaústěny do spojilského odpadu.

„Jednání byla konstruktivní a domnívám se, že do konce listopadu by mělo být vše připraveno k tomu, abychom podali žádost na ministerstvo zemědělství o přidělení potřebných prostředků na tato protipovodňová opatření. Před námi je v této chvíli úkol spočítat kapacity a nároky nových protipovodňových opatření a dořešit jejich dokumentaci a jejich zahrnutí do územních plánů. Otázkou pak zůstává ještě v této době neznámý budoucí vlastník spojilského odpadu,“ doplnil ještě pro Pardubický deník Jaroslav Deml.