Krajské město je opět o něco lépe ochráněno před velkou vodou. Včera se uskutečnila zkouška nové čerpací stanice ležící na pravém břehu Chrudimky, která byla vybudována v rámci projektu Labe – Loučná. V případě hrozby povodní na potoce, který je znám po názvem Spojilský odpad, má za úkol přečerpávat vodu do Chrudimky, a tím zabránit zaplavení okolního území.

Zajistí průtok

Voda ve Spojilském odpadu včera nehnutě stála, ovšem pouze do chvíle, než se dalo do otáček výkonné čerpadlo právě dokončené čerpací stanice. Hladina v potoku se během několika následujících sekund snížila téměř o půl metru. Včerejší zkouška názorně ilustrovala pozvaným hostům, k čemu bude nové dílo sloužit. Úkolem čerpací stanice je totiž zajistit přečerpání vody ze Spojilského odpadu do Chrudimky v případech, kdy nebude možné zajistit její odtok potrubím do Labe, ať už z důvodu nedostatečné kapacity potrubí pod Chrudimkou nebo vysokého stavu vody v Labi.

Stanice tak zabrání vylití vody z koryta, následnému zaplavení okolního území a také kanalizace, jejíž odlehčovací stoky jsou zaústěny do Spojilského odpadu.

„Nová čerpací stanice, jež byla vybudována v místě, kde Spojilský odpad vtéká do shybky pod Chrudimkou, která následně ústí do Labe pod nedalekým jezem, je součástí stavby protipovodňových opatření na Spojilském odpadu a má zabránit případnému zaplavení území v jeho okolí,“ říká Michal Koláček, předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a současně náměstek pardubického primátora.

Výstavba čerpací stanice se dvěma čerpadly o celkovém výkonu zhruba 4000 litrů vody za sekundu je součástí velkého projektu Labe-Loučná, jímž společnost Vodovody a kanalizace Pardubice s přispěním Evropské unie a Státního fondu životního prostředí České republiky realizuje rozsáhlou dostavbu a rekonstrukci kanalizační sítě v Pardubicích a okolí. Náklady na tuto stavbu dosáhly částky 2,5 milionu eur.

Projekt Labe-Loučná je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Fondu soudržnosti. Celkové náklady projektu dosáhnou výše 27 milionů eur. Dotace z Fondu soudržnosti Evropské unie činí 12,5 milionů eur. Projekt byl zahájen v roce 2007 a bude dokončen na podzim roku letošního.

Podle Michala Koláčka jsou práce na projektu Labe – Loučná již z velké části hotovy.Výstavba na různých místech města zasáhla do dopravy a života lidí. Po jeho dokončení ale bude takřka celé město ochráněno proti stoleté vodě.