19. prosince 1765 zemřel pardubický rodák Antonín Ignác Stamic, regenschori, hudební skladatel a malíř;

1831 se narodil dr. Julius Grégr, český politik a novinář, čestný občan Bohdanče;

1857 se narodil ve St. Ždánicích MUDr. Vincenc Černohorský, býv. pardubický zdravotní rada a básník;

1871 se narodil MUDr. Lev Thein, závodní lékař Fantových závodů v Pardubicích (velmi se přičinil o postavení krematoria v Pardubicích);

1871 se narodil Vojtěch Lautner, pardubický hudebník, zasloužilý organizátor hudebního života v Pardubicích;

1896 se narodil Quido Arnoldi, 1926-1930 operní a operetní dirigent Východočeského divadla v Pardubicích;

1896 zemřel Jan Jaro, učitel měšťanské školy v Holicích a básník;

1911 se narodil akad. malíř Jan Rusňák, od roku 1963 působící v Pardubicích;

1919 byla podepsána první (zatímní) kupní smlouva, kterou Muzejní spolek Pardubice zakoupil Kunětickou horu;

1928 se narodil doc. PhDr. Bohumír Dejmek, CSc., 1954-68 pedagog na jedenáctiletce v Přelouči a na Pedagogickém institutu v Pardubicích;

1935 se narodil v Pardubicích Pavel Kalhous, basketbalista z původní gardy RH Pardubice;

1963 se narodil doc. Ing. Simon Karamazov, Dr., ved. odd. informatiky Ústavu elektrotechniky a informatiky UPa;

1977 byl Sezemicím rozhodnutím VčKNV s platností od 1.1.1978 vrácen statut města;

1994 zemřel v Bohdanči Ing. Jiří Pscheidt, odborník na technologické problémy, organizátor a vynálezce ve VCHZ;

2000 se konalo v Chrudimi první zasedání prvního zastupitelstva Pardubického kraje (krajským hejtmanem byl zvolen Ing. R. Línek);

2005 zemřel holický rodák Ing. arch. Jaroslav Koreček, pražský projektant a stavitel, pedagog ČVUT v Praze.