Do Nového roku vstoupilo krajské město všeobecným veselím. Z mnoha věcí, které se však nepodařilo představitelům radnice splnit, je záležitost v probíhající plesové sezóně více než aktuální. A tou je stále oddalované otevření společenského sálu v AFI Paláci izraleského investora na Masarykově náměstí.

Kdy tedy bude otevřen společenský sál v AFI Paláci? Město stále neví. „Informace, které máme, jsou o tom, že se jedná s možným nájemcem,“ říká náměstek primátora Alexandr Krejčíř. „Ale nemám žádnou informaci o tom, jak jednání dopadla.“ Majitel obchodně společenského centra, izraelská společnost AFI Europe, vloni sliboval. že se stihne současná společenská sezóna. „Já sám jsem několikrát použil jejich termíny, které nám oznámili, termíny splněné nebyly. Takže se přiznám, že se už nechci vyjadřovat v tom smyslu, že bych řekl nějaký konkrétní termín,“ uvedl náměstek Krejčíř. Podle něj přitom k dodělání sálu, jenž má mít kapacitu čtyř stovek míst, mnoho nezbývá. „Protože tam opravdu zbývá dokončit pouze a jen prostor sálu. Zázemí, technické místnosti i předsálí v prosklené přední části je hotové.“


Alexandr Krejčíř podle svých slov na jednu stranu chápe izraelského investora a rozumí jeho argumentům, že financování mají spojené s čerpáním úvěru a ten lze čerpat zřejmě pouze na základě nějakých nájemních smluv. „Takže pokud nemají nájemce, obtížně asi budou financovat dostavbu. Ale takhle jsme dodatek smlouvy neuzavírali, my jsme uzavírali dodatek o tom, že se zavážou, že společenský sál zprovozní,“ trvá na podmínce města, kterou je vznik společenského sálu, náměstek primátora. „Musím říci, že je to pro město zklamání. Protože vždycky jsme říkali, že pokud budeme jednat o nějakých dalších etapách a záležitostech, vždycky musíme mít uzavřený a čistý stůl ve smyslu dokončení první etapy. Obchodní centrum funguje, myslím si, že většina návštěvníků je i spokojena. Ale společenský sál byl součástí první etapy. Takže určité zklamání to je.“

AFI Palác byl otevřen v listopadu roku 2008. Během následujícícho roku jednal jeho vlastník s několika potenciálními provozovateli, kteří měli zájem o provozování sálu. Před sedmi týdny firma dokonce oznámila, že již našla nájemce a kongresový sál otevře zřejmě počátkem roku 2010 s tím, že o přesném termínu otevření bude veřejnost informovat. Prozatím se ale nic neděje.