„Chceme tím připomenout Mezinárodní den přátelství. Zároveň motivovat lidi z celého Česka, aby vyrazili do přírody dát si něco dobrého, válet se, relaxovat, povídat si s ostatními, nebo jen tak poslouchat zpěv ptáků,“ říká Robert Zauer z pořádajícího spolku Spolu proti samotě, který vznikl v Teplicích.

Celorepublikovou akcí chce spolek v neděli 2. srpna mezi 10. a 18. hodinou propojit města a obce naší země.

Podmínkou k účasti je zorganizovat ve svém okolí minimálně dvouhodinový piknik alespoň pro pět lidí. Kdo se chce zapojit, může se přihlásit jako pořadatel lokálního komunitního pikniku do 1. srpna na internetové adrese www.spoluprotisamote.cz/programy/rekord. Vytvořený rekord zaeviduje Agentura Dobrý den z Pelhřimova, která je oficiálním správcem rekordů v České republice. V den konání vyšle na náhodně vybraná místa své komisaře pro ověřování.