„Společným dopisem se vnásledujících dnech obrátíme na předsedu Vlády ČR. Zdůrazníme vněm nutnost dokončení výstavby křižovatky silnice I/37 a R35 u Opatovic nad Labem vplném profilu, dokončení čtyřpruhu mezi oběma krajskými metropolemi a především rozestavění rychlostní komunikace R35 vplném rozsahu přes Pardubický kraj ještě před rokem 2013,“ řekl vicehejtman Roman Línek a pokračoval: „Řeč byla i o čtyřstranné spolupráci při rekonstrukci historického biskupského kočáru Královéhradecké diecéze, ale i o tom, že do pěti let by měla být etapovitě dokončena rekreační cyklostezka podél Labe mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. První část zPardubic pod Kunětickou Horu je už dokončena.“ Představitelé krajských a městských samospráv také jednali o integrovaném systému nakládání skomunálním odpadem pro Pardubický a Královéhradecký kraj.