„Školská politika kraje se musí tvořit koncepčněji a lépe. Kraj například tvrdil, že se nemohou otevírat další třídy čtyřletých gymnázií, a přitom povolil vznik dvou soukromých gymnázií,“ uvedla Zelenková. Poukázala na příklad pardubického gymnázia Dašická, kterému se teprve loni podařilo rozšířit počet tříd čtyřletého studia na tři. Zároveň kraj schválil vznik soukromého Anglického gymnázia při Polabské obchodní akademii a Jezdeckého gymnázia, které zatím nezačalo fungovat. „Kraj se zbavuje odpovědnosti za své vlastní školy ve prospěch soukromých škol, na kterých se platí školné. Nebojím se říci, že je to plíživá privatizace školství,“ uzavřela politička Zelenková.

Vicehejtman Línek s kritikou nesouhlasí a odvolává se na proces vzniku středních škol. „O konečném zaregistrování školy vždy rozhoduje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Stává se, že přestože kraj vznik nové školy nedoporučí, škola nakonec díky rozhodnutí ministerstva vznikne,“ vysvětluje v reakci Línek a dodává, že poslankyně Zelenková by to jako bývalá pracovnice krajského odboru školství měla vědět.

Vedoucí odboru školství Pardubického kraje Karel Peška k tomu ČTK řekl, že kraj koncepci školství má, protože přijal dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy. „Paní Zelenková na tomto dokumentu dokonce sama pracovala,“ popisuje Peška. Anglické gymnázium podle něj Pardubický kraj doporučil ministerstvu školství ke schválení proto, že podobný obor v regionu neexistoval.

Podle Romana Línka by musel být Pardubický kraj úplně zvrácený, kdyby na jedné straně dával miliony do krajského středního školství a na druhé straně podporoval konkurenci.

„Kritice sociálních demokratů chybí jakákoliv logika. Je to spíše snaha se zviditelňovat,“ uvedl Línek a zdůraznil, že současnou strukturu krajského školství chce udržet. „Všichni lidé v kraji by měli mít možnost zadarmo studovat na středních školách,“ uzavírá vicehejtman Roman Línek.