V parku Na Špici i na soutoku řek Labe a Chrudimky si malí i velcí návštěvníci mohli na desítkách sportovišť vyzkoušet až šedesát různých sportů, které si pro ně připravily pardubické sportovní kluby.

„Sportovní kluby věnovaly svůj volný čas a reprezentovaly zástupce sportu v našem městě. Návštěva jednotlivých zástupců z významných sportovních organizací, jako je předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval, jasně hovoří o tom, že kredit pardubických sportovců a sportujících je na vysoké úrovni,“ řekl primátor Charvát.   (las)