Ten bude na nejbližším zasedání rady města navrhovat, aby politici vypracovali koncepci, která by správu rekreačních zařízení města zefektivnila.

„Myslím, že město v tuto chvíli nespravuje svůj majetek s péčí řádného hospodáře. V minulosti se hovořilo o tom, že městské areály bude spravovat buď Rozvojový fond Pardubice, nebo společnost PAP Pardubice. Nevidím tedy žádný důvod, proč bychom teď měli znovu vybírat soukromého provozovatele koupaliště Cihelna," nechal se slyšet Vítězslav Novohradský.

Proč se správa koupaliště Cihelna řeší právě teď? V říjnu totiž končí koncese stávajícímu provozovateli Petru a Ludmile Ministrovým, kteří koupaliště spravují již 20 let.

Koncesní řízení

V minulých letech se hovořilo o tom, že by oba vodní areály, koupaliště Cihelna a Aquacentrum Pardubice, mohl provozovat jeden subjekt. Ovšem společnost PAP, která spravuje pardubické aquacentrum, se do koncesního řízení nepřihlásila.

„Nemáme ambici se tohoto koncesního řízení účastnit. Správní rada PAP na základě právní analýzy nedoporučila účast v řízení," sdělil tehdy Deníku ředitel aquacentra Jiří Vysoudil. Přihlášky do výběrového řízení na bylo nutné podat nejpozději 26. června. Vítěz tendru dostane koncesi na sedm let.

Podle Novohradského je ale zarážející, že je v obou subjektech, které lidem nabízejí podobné služby, vybrán provozovatel jiným způsobem.

Sociálnědemokratickému radnímu vadí, že obecně prospěšná společnost PAP byla založena za účelem poskytovat služby v oblasti rekreace a sportu, a to bez dosahování zisku. Vítězslav Novohradský tvrdí, že by tato společnost mohla kromě aquacentra spravovat také koupaliště a skatepark.

To je ovšem v rozporu s právní analýzou, kterou si před časem nechalo zpracovat vedení společnosti PAP.

„Účast v koncesním řízení v aktuálním právním režimu obecně prospěšné společnosti PAP Pardubice nedoporučuji. Pokud by se PAP měl a mohl koncesního řízení reálně zúčastnit, pak by tomu mělo předcházet minimálně rozhodnutí správní rady, spíše však s předchozím souhlasem zakladatele," napsal v analýze advokát Vladimír Zima.

Změna zakládací listiny není potřeba

Takový výklad ovšem podle Novohradského odporuje zakládací listině. „K účasti na řízení a k provozu koupaliště Cihelna nepotřebuje PAP změnu listiny, ale ani rozhodnutí správní rady. Nejedná se o rozšíření poskytovaných služeb. Zakládací listina zahrnuje veškeré činnosti v oblasti rekreace a sportu na území města," vysvětlil radní.

Novohradský vidí paradox v tom, že celoroční koupání je zajišťováno bez zisku, zatímco provoz letního koupání tak, aby byl ziskový pro koncesionáře.

Provoz sportovišť má být bez zisku

„Provoz městských sportovních areálů by měl být v zájmu občanů zajišťován jako bezziskový. Proč město nechává vydělat soukromého provozovatele a ještě doplácí na provoz koupaliště? Doufám, že i v dobách velkých veder bude komise, která má vybrat nového provozovatele koupaliště Cihelna, uvažovat racionálně. Domnívám se, že vypsání výběrového řízení na provozovatele koupaliště Cihelna je v tuto chvíli předčasné," dodal Vítězslav Novohradský.

Nicméně je otázkou, zda už není pozdě na to ptát se nyní, kdo má spravovat koupaliště. Ve středu by totiž měly být otevřeny obálky s nabídkami, které podali zájemci o koncesi. Zájemci jsou prý dva, mezi nimi i současní provozovatelé – manželé Ministrovi.

Ti nechtějí snahu radního Novohradského o zrušení koncesí a zahrnutí koupaliště a skateparku pod PAP v tuto chvíli komentovat.

„Pokud bude v tomto případě rozhodnuto, že město neumí nebo snad nechce či nemá kapacitu na správu svého majetku prostřednictvím některé ze svých vlastních organizací, které zřizuje, zajímalo by mě, jestli výhledově bude celý městský majetek spravovat nějaký soukromý provozovatel. Z toho bych měl vážné obavy. Proto na celý tento problém upozorňuji," dodal Novohradský.

Bilance nákladů v letech 2012 – 2015

                            PAP Skatepark Cihelna Celkem

Příjmy z pronájmů 68,105 3,418 0,204 71,727
(v milionech Kč)

Dotace 123,757 5,532 12,286 141,575
(v milionech Kč)

Provozní bilance –55,652 –2,114 –12,082 -69,848
(v milionech Kč)

(dub, td)