Starostům a obyvatelům dotčených obcí vadilo zejména vedení trati na několik metrů vysokém náspu. Zářezová varianta se totiž nezdála vhodná kvůli hladině spodních vod. „Od rozpracovaného projektu takzvané ostřešanské spojky jsme prozatím neustoupili. Nadále pokračuje zpracování podkladů pro proces EIA (posuzování vlivu stavby na životní prostředí - pozn. redakce)," uvedl Mojmír Nejezchleb, náměstek generálního ředitele SŽDC pro modernizaci dráhy.

Správa nechce jít do stavby, která bude obtížně projednatelná nebo neprojednatelná s obcemi. Ostře proti ostřešanské spojce byli například obyvatelé Ostřešan, kterým měla vést v některých místech jen sto metrů od domů, obávali se hluku i necitlivého zásahu do krajiny. „V této podobě nemůžeme se stavbou souhlasit," upozornil opakovaně starosta Ostřešan Josef Vodrážka. Nejnovější rozhodnutí SŽDC ho těší, ale ještě neslaví. Změna trasy by totiž vyžadovala změnu krajského územního plánu.

SŽDC opráší pod vlivem současných událostí tzv. jesenčanskou spojku, která je jednou z variant ze studie proveditelnosti schválené v roce 2015. Její trasa se v prostoru Nemošic stáčí západním směrem (k letišti), kde se napojuje obloukem před Jesenčany na stávající trať 238 Rosice nad Labem – Chrudim.

„Tato trasa je o cca 2,2 km delší proti trase ostřešanské a navíc není v souladu s územním plánem a zásadami územního rozvoje Pardubického kraje. Což byl jeden z důvodů, proč jsme ve snaze urychlit přípravu celého projektu a realizovat jej ještě v průběhu programovacího období do roku 2023, dali přednost variantě ostřešanské, jejíž stopa byla a je územně chráněna," dodal Mojmír Nejezchleb.

Samotná změna územního plánu by v případě konečného rozhodnutí pro variantu jesenčanskou zabrala přibližně dva roky, plus dalšího 1,5 roku, aby se projekt ocitl ve stejném bodě, v němž se nyní nachází příprava ostřešanské spojky.