„Je to druhé nejvyšší ratingové ohodnocení, které jsme mohli získat. Je to pro nás čest a zároveň závazek, že musíme dodržet nastavené podmínky a i nadále udržet Správu a údržbu silnic Pardubického kraje silnou a konkurenčně schopnou organizací,“ řekl náměstek Ivo Toman. Toto ratingové hodnocení odráží profil úvěrového rizika a schopnost dostát svým závazkům vůči okolí. Vyjadřuje také finanční, ekonomické a společenské postavení organizace na trhu a vypovídá o zdravém majetkovém základu organizace, transparentnosti obchodních a ekonomických transakcí, kvalitní řídící práci zřizovatele Pardubického kraje a vedení organizace.