„Zveme všechny rodáky a současné i bývalé občany. Slavnostní zahájení je naplánováno na 11. hodinu," uvedl starosta Michal Kurka. Hlavní část programu se bude odehrávat na prostranství před hostincem, ale doprovodnými akcemi ožijí celé Ředice. Děti všeho věku pobaví planetárium 
v parku u základní školy. 
Od 14 do 17 hodin je zde připraveno několik zajímavých programů pro děti již od tří let až po mládež 
a dospělé.

K vidění bude také výstava obrazů v obecním hostinci, dále florbalový a nohejbalový turnaj na hřišti v centru obce. Dveře otevřou a nahlédnutí do svých prostor nabídnou základní a mateřská škola i areál technického dvora a obecní úřad.

ZASTŘÍLET SI NA HOLUBY

Nebude chybět ani hudba. Na prostranství u hostince vystoupí dětská dechovka BaŠaPa, orchestr Barevná muzika a pěvecký soubor Borověnky. Po celý den bude u myslivecké klubovny možné vyzkoušet si střelbu na asfaltové holuby.