„Čištění lesa jsme podnikli společně s Mysliveckým sdružením Kunětická hora a dalšími členy místních organizací, takže se akce nakonec zúčastnilo na sedm desítek našich občanů,“ řekla nám včera starostka nevelké obce Srch Jana Jiráňová.

Stranou nezůstali ani žáci, kteří mají ve škole ekologickou výchovu a učí se pečovat o životní prostředí. Ti již v pátek uklízeli nepořádek v příkopech v bezprostředním okolí této obce nedaleko Pardubic.
„Výsledkem našeho společného úsilí je více než sedm tun shromážděného odpadu. Jeho likvidaci zajistí, jak jinak, nežli zase naše obec,“ uvedla starostka Jana Jiráňová.

Bezprostředně po úklidu lesíka, jenž leží mezi obcemi Srch a Staré Hradiště, vyjádřila poděkování všem brigádníkům Na adresu těch, kteří by opět chtěli příkopy a srchovské lesy využívat jako skládku odpadu všeho druhu, pak starostka vzkázala coby výstrahu jedinou větu: Vidíme vás!