Celosvětová studie Monica byla zahájena v roce 1985, jejím cílem bylo zdokumentování srdečních a cévních chorob a případných rizik s nimi spojených, jako je obezita, vysoký krevní tlak nebo kouření. Tato studie ve většině zemí skončila v devadesátých letech. V České republice ale pokračuje i nadále – v těchto dnech na Pardubicku.

Výzkum, který se v Pardubicích naposledy prováděl před sedmi lety, se díky nezájmu pacientů dostává do úzkých. Tým z Institutu klinické a experimentální medicíny a pražské 2.interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy má na Pardubicku nedostatek pacientů.

„Ne všichni pozvaní účastníci se k vyšetření dostavili. Nyní jim posíláme již třetí výzvu. K tomu, aby bylo vyšetření prokazatelné, je třeba určitý a přesně vybraný vzorek populace. V našem případě se jedná o skupinu asi osmi set lidí ve věku 25 až 64 let. K tomu, aby bylo měření přesné, nám ale k dnešnímu dni schází asi 90 pacientů,“ říká Jan Bruthans z Institutu klinické a experimentální medicíny, který studii organizuje.

„Můžeme se domnívat, že obyvatelé Pardubic a okolí sází na poněkud mylný pocit jistoty. Jištěni krajskou nemocnicí a kardiologickými pracovišti v nedalekém Hradci Králové mohou mít pocit, že jejich zdraví je dostatečně ohlídáno. Nemoci je však lépe předcházet a zasahovat včas, ne hasit již vypuklý požár,“ varuje Bruthans.

„Česká republika patří v oblasti kardiologie k nejlepším státům světa nejen svou odborností. Na špičkové úrovni je u nás i potřebná zdravotnická databáze. Právě vývoj srdečních a cévních onemocnění a souvisejících rizik máme statisticky velmi dobře zmapován tak, jako málokterý stát. To vše právě díky pokračování studie Monica,“ vysvětluje Bruthans.