Před 166 lety, tedy 20. srpna 1845, přijel na pardubické nádraží první vlak v historii železnice v Pardubicích. Tímto dnem byl totiž slavnostně zahájen provoz na trati Olomouc - Praha.

Koncem roku 1841 došlo k významnému kroku – stát se rozhodl převzít výstavbu páteřních železničních tratí. Zamýšlená Severní státní dráha měla vést z Olomouce do Prahy a Drážďan. Hlavní podíl na této stavbě měl Jan Perner. Ten se roku 1842 stal státním úředníkem s funkcí vrchní inženýr státních drah.

Dne 26. listopadu 1842 schválil císař jeho návrhy na trasu dráhy z Prahy do Drážďan. S baronem K. F. Bartos-Sturz Sattelbergem současně řešil umístění nádraží státní dráhy v Praze.

Slavnostní otevření dráhy mezi Olomoucí a Prahou bylo stanoveno právě na 20. srpna 1845.

(saf, wikipedia)