Na den přesně před 39 lety, tedy 26. srpna 1972, byla odstřelem provedena z komunikačních důvodů demolice nejstaršího pardubického hotelu „Veselka“. Ten stával v místě dnešního výškového domu Magnum. Koncem 17. století byl na spojených parcelách postaven „dům hostinský jménem Veselka“. Tato výsada byla na domě čp. 76 držena po celá staletí až do zániku celého objektu ve 20. století. Po skončení druhé světové války byla Veselka znárodněna, v roce 1950 se hotelové pokoje přeměnily na kanceláře národního podniku Restaurace a jídelny a postupně se společenské centrum města vlivem nedostatečné údržby proměňovalo na nevzhlednou zchátralou budovu, jejíž sláva byla už jen minulostí. Ačkoli obyvatelé města chtěli Veselku zachránit a protestovali proti jejímu zboření, nebyly jejich hlasy vyslyšeny. V sobotu 26. srpna 1972 v 6 hodin ráno byl starý pardubický hostinec Veselka za účasti velkého davu občanů odstřelen. Zanikla tak jedna z pardubických dominant, která byla svědkem mnoha významných událostí a s životem města byla nerozlučně spjata… (saf, pardubice.eu)