Na den přesně před 93 lety, tedy 27. srpna 1918, zvolilo holické obecní zastupitelstvo čtyřiadvaceti hlasy všech přítomných čestným občanem Holic spisovatele Aloise Jiráska. Alois Jirásek se narodil ve východočeském Hronově u Náchoda. Pocházel ze starého selského rodu. Roku 1888 přesídlil do Prahy, kde bydlel na dnešním Jiráskově náměstí, v Resslově ulici č. 1, a pokračoval v pedagogické práci i v literární činnosti. Ve shodě s charakterem svého celoživotního díla jako jeden z prvních podepsal v květnu 1917 Manifest českých spisovatelů, významné prohlášení podporující politické úsilí o státní samostatnost českého národa. V nově vzniklé Československé republice se stal senátorem za Československou národní demokracii. V této funkci pak setrval až do své nemoci, která mu také znemožnila psát. V letech 1918, 1919, 1921 a 1930 byl navržen na Nobelovu cenu za literaturu.

(saf, wikipedia.org)