Chcete být zdravotnickým záchranářem? Pokud ano, tak se už dnes můžete přihlásit na nově akreditovaný bakalářský obor Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. „Zájemci se mohou hlásit až do 30. dubna,“ řekla Deníku mluvčí univerzity Valerie Wágnerová.
„První část přijímací zkoušky se koná 5. června. Skládá se z testu z biologie a cizího jazyka. V navazující části zkoušky se uchazeči podrobí zkouškám fyzické zdatnosti,“ uvedla Valerie Wágnerová. „Přijato bude 35 uchazečů,“ sdělila mluvčí.

Studenti tu získají i praxi a výcvik v náročných terénních podmínkách. „Jako příklad může posloužit potápečský kurz, odborná stáž zaměřená na báňskou problematiku nebo zimní soustředění v horských podmínkách s nácvikem poskytování první pomoci v horském terénu,“ pravila Valerie Wágnerová.