Vdechnout život a vrátit dávnou atmosféru chtějí Pardubičtí ve spolupráci s pátým městským obvodem parku Vinice – Staré vojenské plovárně na Chrudimce, kterou si nechali v roce 1925 postavit důstojníci železničního pluku.

Cílem tohoto kroku je obnovit návštěvnost městských parků vázaných na Chrudimku a podpořily by se aktivity na nábřeží řek.

Prostor pro kulturu, relaxaci a sport

„Pokud se nám podaří dotáhnout naše záměry do konce, bude podél Chrudimky pás opravených parků, které budou občanům nabízet dostatek prostoru pro denní relaxaci, sport, kulturní akce a další volnočasové aktivity," uvedl náměstek primátorky František Brendl.

Z období první republiky zůstal v parku zachovaný společenský objekt a zbytky technických zařízení.

„Park má výrazně osobitý přírodní charakter a je volným přechodem městské zeleně do krajiny vázané na Chrudimku," poznamenal Štěpán Vacík z odboru hlavního architekta.

Prostor je dnes ovšem ve velmi zanedbaném stavu. Je to hlavně kvůli nedostatečné údržbě a nejasným záměrům využívání parku.

Přesto je park stále využíván aktivními oddíly vodních turistů a střelců, kteří zde mají sportovní zázemí. Téměř celé území je v majetku města, část břehů je ve správě Povodí Labe.

Vrátí se na území symbolicky vinice?

„Naší snahou je revitalizovat území na funkční bezpečný městský park, který umožní každodenní rekreaci obyvatel města. Jedním ze základních předpokladů je propojení parku s centrem města a ostatními okolními částmi Pardubic. Dovedl bych si představit, že bychom třeba jen malou část osázeli vinnou révou a vrátili do lokality alespoň symbolicky vinici. Tu tady už v roce 1523 založil Vojtěch z Pernštejna a vydržela až do dob třicetileté války," podotkl starosta pátého pardubického městského obvodu Jiří Hájek.

„Projekt předpokládá vybudování lávky přes Chrudimku v místě bývalého jezu. Celé území by mělo být řešeno jako přírodní víceúčelový park respektující nivu řeky Chrudimky a stávající zeleň," řekl Miroslav Janovský z tiskového úseku Magistrátu města Pardubic.

Přispět nápady mohou i lidé

„Rekonstrukcí by prošly stávající objekty a nově by byly vytvořeny a architektonicky zpracovány drobné budovy s jasně danou funkcí," dodal.

Celá realizace by měla respektovat současné nájemce – volnočasová sdružení – a zároveň bude hledat možnosti dalšího využití prostoru.

„Městští architekti už zpracovali studii, která bude sloužit jako podklad pro výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace. Do poloviny července mohou obyvatelé, kteří se zajímají o budoucnost parku, podávat na odbor hlavního architekta své podněty k řešení budoucnosti tohoto prostoru. Cílem je připravit projekt tak, aby na něj bylo možné získat dotační prostředky. Může být zároveň záložním dílčím projektem pro Integrovaný plán rozvoje města," podotkl Miroslav Janovský.

Aneta Vazačová