První pardubický Týden úcty ke stáří je sestaven z akcí zaměřených převážně na seniory a jejich rodiny. Kromě úvodního setkání jubilantů ve společenském sále radnice se během následujících čtyř dní ve městě uskuteční autorské čtení básní Jana Kratochvíla nebo beseda se socioložkou Jiřinou Šiklovou. Na středu čtvrtek 25. října je připraven na radnici veletrh sociálních, zdravotních a ostatních služeb pro seniory a jejich rodiny. Ti by na něm měli získat potřebné informace o službách, které mohou staří lidé potřebovat. Návštěvníci se budou moci seznámit se službami, které Pardubicích poskytují různé subjekty, k dispozici budou údaje o možnosti napojení seniorů na signál v tísni, prezentace Léčebny dlouhodobě nemocných či poradenské aktivity.

Podle vedoucí odboru sociálních věcí pardubického magistrátu Ivany Liedermanové by Týden úcty ke stáří neměl zůstat jednorázovou záležitostí. V dalších letech chce město do této akce více angažovat školy a program koncipovat tak, aby se různé věkové skupiny žijící společně v jednom městě poznávaly a aby úcta ke stáří nebyla pouhou proklamací.