Lídryní kandidátky je Michaela Matoušková, starostka Řečan nad Labem, dvojka patří Haně Štěpánové, která je krajskou radní pro regionální rozvoj, evropské dotace a inovace.

Motto: "Zdravý kraj"

Na kandidátce je následují čtyři starostové, dva podnikatelé, bývalý starosta a dnes záchranář a podnikatelka s odborností v hydrogeologii a zkušenostmi s projekty v oblasti cestovního ruchu. Hlavním mottem kampaně je „zdravý kraj“, tedy zdravá krajina i zdraví lidé.

„Chceme, aby se služby lékařské a sociální pomoci více přiblížily k obyvatelům, aby byly dostupné pro každého po celém kraji,“ řekla Michaela Matoušková. Dále se chce zasadit, aby hejtmanství podporovalo více lokální výrobce a lokální potraviny a zaměřilo se na zemědělskou politiku, zejména pak na zadržování vody v krajině a hospodářské procesy, které ovlivňují kvalitu půdy, a chce také, aby podporovalo tradiční zemědělství.