„Vybudování centrálního urgentního příjmu v Pardubické nemocnici je jednou z našich investičních priorit pro současné období. Projekt se nachází ve fázi zpracování projektové dokumentace, a proto začínáme připravovat prostranství, na kterém bude stavba stát,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Krajští radní na svém posledním zasedání schválili zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele demolice bývalé dětské chirurgie. Cena demoličních prací včetně přeložky inženýrských sítí by měla činit přibližně 14,5 milionu korun.

Budova dětské chirurgie stojí hned za hlavní branou, byla postavena v prvních letech minulého století a je jednou z nejstarších v celém nemocničním areálu. Je již delší dobu nevyužívaná. Na přelomu let 2016 a 2017 se dětská chirurgie, která ročně provede kolem deseti tisíc ambulantních ošetření, z čehož tři tisíce představují úrazy, přestěhovala do jiného zrekonstruovaného pavilonu nemocnice.

Kromě odstranění budovy samotné bude nutné přeložit inženýrské sítě, které budovou procházejí a napojují ostatní pavilony nemocnice. „Jedná se zejména o potrubní poštu, kyslík, medicinální plyny, slaboproudé vedení ze serverovny a silnoproudé vedení. Pro ně musíme nejprve vybudovat kolektor, který bude napojen na stávající kolektory nemocnice,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek. Teprve po dokončení přeložek bude možné budovu odstranit a odpad ekologicky zlikvidovat.

V současné době má Pardubická nemocnice několik samostatných příjmových míst, což je pro pacienta nepřehledné a nepohodlné. Zbytečné komplikace, a tím také ztrátu důležitého času při převozu pacientů, působí tento stav i zdravotnické záchranné službě.

Za pavilon centrálního urgentního příjmu by měl kraj zaplatit 1,2 miliardy korun. Příjem má sloužit asi 260 tisícům obyvatel v okresech Pardubice a Chrudim pro základní a specializovanou péči a více než půl milionu obyvatel pro superspecializovanou péči. Nový pavilon by měl mít celkem osm podlaží včetně heliportu.