Demolice starého mostu bude zahájena až v polovině srpna. Motoristé však mají smůlu, z Valů do sousedních Mělic, které jsou vyhledávanou rekreační oblastí, stejně neprojedou.

„Pro motorová vozidla je uzavřena komunikace pod železničním viaduktem ve Valech,“ oznámil Václav Straka z Ředitelství vodních cest ČR. Pracuje se tam na přeložkách inženýrských sítí, které se oproti původnímu předpokladu nacházejí v nedostatečném krytí a jsou nutné jejich přeložky namísto plánované pouhé ochrany.

„Bez vyřešení uložení inženýrských sítí jejich vlastníky, kterými jsou ČD-Telematika a CETIN, nelze být konkrétnější v termínech, neboť nečekané přeložky sítí jsou vázány na přístup na staveniště s těžkou technikou. To ovlivňuje samotnou výstavbu,“ dodal Václav Straka. Objízdná trasa je dlouhá přibližně osm a půl kilometerů a vede přes Přelouč a Lohenice. Stavba mostu a také uzavírka by měla trvat do června 2020.

Stavba provizorní lávky, která bude po zbourání mostu a během výstavby nového sloužit pěším a cyklistům, je v procesu povolování na stavebním úřadě. Budovat se začne zřejmě v polovině července, aby na ní mohla v srpnu navázat demolice stávajícího mostu, který je zatím pěším k dispozici.