Na intimní informace týkající se výše příjmů a dluhů se budou ptát respondentů, kteří s ČSÚ spolupracují již dlouhodobě, ale také nováčků z náhodně vybraných bytů. „Dvě stě třicet bytů bude osloveno poprvé,“ potvrdila ředitelka Krajské správy ČSÚ v Pardubicích Veronika Tichá.
Zjišťování životních podmínek začíná v sobotu 3. února a probíhat bude do 27. května. Adresy bytů, které tazatelé navštíví, jsou generovány náhodným výběrem.

Statistici o tom neradi hovoří, ale šetření každoročně komplikuje neochota některých lidí podělit se v rozhovoru s neznámým člověkem o choulostivé údaje. Někteří lidé zase považují tazatele za podomní prodejce a raději ani neotevřou.

Tazatelé se prokazují průkazem – kartou, na níž je uvedeno jméno držitele a šestnáctimístný identifikační kód. Prostřednictvím kódu je možné si na webových stránkách ČSÚ ověřit identitu tazatele. To je možné také na telefonním čísle 466 743 445.

Už výběr dotazovaných je bezejmenný a také údaje, které lidé poskytnou statistikům, jsou anonymní.

„V souladu se zákonem je přísně dodržována ochrana individuálních údajů a všichni pracovníci, kteří se podílejí na zjišťování a zpracování dat, jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech,“ ujistila Hedvika Fialová z Krajské správy ČSÚ v Pardubicích.

Šetření s názvem Životní podmínky probíhá každoročně, data jsou pak srovnatelná za 34 evropských států.

Z posledních dostupných údajů za rok 2017 vyplývá například to, že míra ohrožení příjmovou chudobou a sociálním vyloučením meziročně klesla, a to o 1,0 procentního bodu na 12,3 procenta. Česko se řadí mezi evropské země s nejnižší úrovní tohoto ukazatele.