Zjišťování životních podmínek začalo v sobotu 2. února a probíhat bude do 26. května. Obyvatelé domácností budou odpovídat na otázky týkající se bydlení, pracovních aktivit, příjmů, ale také materiálních a zdravotních podmínek. Šetření nazvané Životní podmínky organizuje Český statistický úřad každoročně od roku 2005. Tazatelé po celé České republice osobně navštíví celkem 11,5 tisíce domácností. „Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna,“ ujistila Veronika Tichá, ředitelka Krajské správy ČSÚ v Pardubicích.

V současné chvíli má již Český statistický úřad k dispozici předběžné výsledky šetření za rok 2018. Z nich například vyplývá, že míra ohrožení příjmovou chudobou a sociálním vyloučením zůstala na stejné hodnotě jako v roce 2017 a činila 12,2 procenta.