Tři kilometry dlouhá přeložka silnice druhé třídy má stát zhruba 300 milionů korun. Silnici II/322 spojující Chvaletice s Kolínem nahradí úsek, který povede podél železničního koridoru. Za obcí se napojí na stávající komunikaci směr Chvaletice, kde naváže na obchvat Chvaletic, který je hotovo od roku 2010.

Psali jsme již:

Trasa obchvatu Kojic
První nová silnice v režii kraje po 11 letech. Kojice budou mít konečně obchvat

Dopravní význam této silnice je v přímém dopravním spojení na ose Pardubice – Kolín s napojením na dálnici D 11. Uleví se však nejen místním, ale i řidičům, nová trasa oproti dosavadní klikaté trase přes vesnici povede mírným rychlým obloukem přesně podél kolejí a vyústí u motorestu za Kojicemi. Na současnou trasu silnice přes Kojice se obchvat z obou svých konců napojí kruhovými objezdy. Vozovka bude široká 9,5 metru.