Tři kilometry dlouhá silnice má stát zhruba 300 milionů korun. Stavět se začalo v loni v září s tím, že firma stavbu zrealizuje za 371 dní. Stavba ale momentálně nabírá na zpoždění. „Technický dozor investora posunul dokončení do 23. dubna 2023,“ informoval náměstek hejtmana Roman Línek.

Kojice, které na obchvat čekají už dvacet let, zřejmě zůstanou neprůjezdné minimálně do jara. „Podle informací z kontrolních dní a požadavku na prodloužení uzavírky silnice je zřejmé, že se stavba obchvatu protáhne,“ potvrdil starosta Kojic David Morávek.

Komplikace nastaly u přeložek elektrického vedení u domů, které stály v cestě nové silnici, a byly tak určené k demolici. Podle hejtmanství ale vznikl problém už při vypracování projektové dokumentace. Kraj navíc s původním projektantem ukončil smlouvu a vybral novou projekční kancelář.

Psali jsme před rokem:

„V původní dokumentaci pro územní rozhodnutí, která neobsahovala kruhovou křižovatku, jež byla následně doplňována, nebyla přeložka ČEZu řešená adekvátním způsobem, což mělo za následek posun harmonogramu. Demolice stávajících objektů proto nemohla být zahájena dříve, než bylo přeloženo vedení a sejmuto z budov zařízení ČEZu,“ vysvětlil Línek. Problematickou část staveniště si proto firma přebrala opožděně. Stavbu navíc zpomalí další zemní práce spojené s komplikovanou těžbou horniny.

close Trasa obchvatu Kojic info Zdroj: Pardubický kraj zoom_in Trasa obchvatu Kojic

Komplikace při cestě do Týnce

Řidiči si tak na obchvat a zrychlení spojení mezi Pardubickým a Středočeským krajem ještě počkají. „Obec vnímá prodloužení stavby jako komplikaci při cestě směrem na Týnec nad Labem. Celkově ale situaci bereme s trpělivostí a očekáváním dokončení prací,“ dodal Morávek.

Silnici II/322 spojující Chvaletice s Kolínem nahradí úsek, který povede podél železničního koridoru. Za obcí se napojí na stávající komunikaci směr Chvaletice, kde naváže na obchvat Chvaletic, který je hotový od roku 2010.

Dopravní význam této silnice je v přímém spojení na ose Pardubice – Kolín s napojením na dálnici D11. Uleví se však nejen místním, ale i řidičům, nová trasa oproti dosavadní klikaté cestě přes vesnici povede mírným rychlým obloukem přesně podél kolejí a vyústí u motorestu za Kojicemi.

Na současnou trasu silnice přes Kojice se obchvat z obou svých konců napojí kruhovými objezdy. Vozovka bude široká 9,5 metru.

close 13.9. 2021 byla zahájena stavba obchvatu Kojic. info Zdroj: Pardubický kraj zoom_in 13.9. 2021 byla zahájena stavba obchvatu Kojic.