Díky stavbě „Skupinový vodovod Holicko", která byla včera ukončena, by měly být zmiňované problémy minulostí. „V posledním období se v celé oblasti Holicka začala projevovat nedostatečná kapacita stávajících místních zdrojů pitné vody, a to až do té míry, že bylo nutné vodu dovážet," uvedl starosta Holic Ladislav Effenberk.

Od podzimu loňského roku do letošního listopadu bylo vybudováno přibližně sedmnáct kilometrů nových vodovodů, další více než tři kilometry vedení prošly rekonstrukcí. Byly postaveny také čtyři nové čerpací stanice.

Náklady dosáhly 189 milionů korun. „Částkou 97 milionů korun přispěl Státní fond životního prostředí, zbývající část uhradily Vodovody a kanalizace Pardubice ze svého rozpočtu," přiblížil Ladislav Effenberk.

Stavební práce se odehrávaly v katastrech obcí Černá za Bory, Dašice, Zminný, Prachovice u Dašic, Dolní Roveň, Horní Roveň, Ostřetín, Holice a Horní Jelení. „Nyní tak má přístup ke kvalitní pitné vodě více než jedenáct tisíc obyvatel Holicka," sdělil Josef Fedák, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice.

Skloubit práce s běžnou dodávkou pitné vody nebylo jednoduché. Obyvatelé Holicka se museli mnohdy obrnit trpělivostí.