Most přijde na 252 milionů korun, ze 77 procent stavbu platí Státní fond dopravní infastruktury, zbývající část uhradí Pardubický kraj. Během stavby, která potrvá do června 2020, se pěší přes Labe dostanou po provizorní lávce, která je bezbariérová a široká dva metry. I po dobu stavby se tak obyvatelé Mělic odstanou na vlak a autobus do Valů. Pro automobily se v tuto chvíli nic nemění, ty jezdí po objížďce přes Přelouč již od poloviny července.

„Starý most měl jen nízké a úzké pole pro plavbu lodí, po dokončení strategického projektu splavnění Labe do Pardubic by tak neumožňoval bezpečnou plavbu moderních lodí. Zároveň je most ve špatném technickém stavu,“ uvedl Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR, které je investorem stavby. Podle jeho slov se odstraní i překážka povodním, protože nový most svou délkou 196 metrů více než dvojnásobně rozšíří prostor pro průchod velkých vod záplavovým územím.

Po demolici dosavadního mostu, který tvoří vojenské provizorium Bailey Bridge, začnou pracovníci zhotovitele montovat most nový. Jeho konstrukce bude ocelová s obloukem přes hlavní pole typu tzv. Langerova trámu. "Z jednotlivých dílů se bude most sestavovat na mělické straně a po částech vysouvat přes řeku. Během výsunu bude konstrukce podepřena pomocnými věžovými bárkami v korytě Labe, které se po dokončení odstraní a v řece pak nebude pohyb lodí ani proudění vody omezovat žádný pilíř," popsal Jan Bukovský z Ředitelství vodních cest ČR. Mostovka šířky 14 metrů ponese dvoupruhovou komunikaci i oboustranné chodníky pro pěší a cyklisty.