Jediným dokončeným obchvatem na Pardubicku v letošním roce bude silnice kolem Holic, na níž má být spuštěn provoz v prosinci. Obchvatu se také v dohledné době dočkají Chvaletice, které před nedávnem dostaly příslib peněz a schválení této investice.

„To je krajská akce, obchvat Chvaletic bude placen v evropských peněz,“ říká hejtman Ivo Toman. „Na podzim dojde k předání staveniště.“
S přípravou obchvatu pomohlo samo město, když dlouhou dobu řešilo komplikované vlastnické vztahy k pozemkům, které pod plánovanou stavbou postupně vykupovalo.

Situace v Holicích

O nadměrné hustotě dopravy na silnici I/35 a s ní související hlučnosti, poškozování silničního povrchu a dalších nešvarech, toho bylo napsáno již mnoho. Přesto je daný problém stále aktuální a trápí nejen větší města, jako jsou například Holice, ale i malé obce, jimiž hlavní spojnice Čech s Moravou prochází. Jedním z mnoha případů je i obec Ostřetín ležící za Holicemi ve směru do Vysokého Mýta.

Samotné Holice problém dopravy středem města v zásadě vyřešen mají. Na podzim roku 2006 bylo totiž dodavatelské firmě Skanska předáno staveniště obchvatu města. Samotná výstavba byla zahájena teprve na jaře loňského roku a přestože stavební práce zdárně pokračují, visí nad ochvatem stále Damoklův meč v podobě nevykoupených pozemků. Investor, Ředitelství silnic a dálnic, však stále ubezpečuje, že situaci vyřeší a obchvat, který má odvést rušnou dopravu mimo rodiště cestovatele Holuba, bude dokončen v plánovaném termínu. Tedy na podzim letošního roku. Dle dostupných informací má stavba stát přibližně tři sta milionů korun.

Vyřeší-li se nakonec dopravní přetíženost a hlučnost v Holicích, Ostřetín uchráněn nebude. Obchvat Holic se totiž na stávající „pětatřicítku“ napojí právě kousek před Ostřetínem. Dle měření, které bylo v obci provedeno v minulém roce, překračuje hladina hluku ve dne i v noci stanovenou normu o pět decibelů. Nadměrnou hlučností je tak postiženo přibližně šest stovek obyvatel, bydlících podél jmenované komunikace. Povrch silnice je nadměrnou průjezdností natolik poničen a deformován, že připomíná autodrom.

Kudy z bludného kruhu ven? Projekt na opravu silnice je sice vypracován, ale chybí peníze. Vše tak vyřeší nejspíše až plánovaná rychlostní komunikace R35. Jenže její stavba může trvat ještě řadu let.