Magistrát města Pardubic se rozhodl pomoci lidem, kteří si v minulých měsících prošli složitým obdobím, kdy lokalita v sousedních Mikulovicích, kde mají své stavební parcely, byla prohlášena kulturní památkou. Majitelé parcel se svým rozkladem na ministerstvu kultury nakonec uspěli. Stavební úřad magistrátu, pod nějž spadají, jim nyní chce vysvětlit aktuální stav, jakým způsobem mohou se svým majetkem nakládat.

Jak na bazény!

„Ministr kultury sice prosincovým rozhodnutím zrušil dřívější verdikt svého úřadu, ale důsledky, které z toho vyplývají, si možná řada lidí sama bez právní pomoci neumí zcela přesně představit,“ říká vedoucí odboru správních agend pardubického magistrátu Petr Kramář. Z tohoto důvodu magistrát připravil pro stavebníky veřejnou diskusi, která se uskuteční ve čtvrtek 22. ledna od 17 hodin v hudebním sále pardubické radnice. „Kromě vysvětlení právních důsledků rozhodnutí ministra kultury rádi lidem poradíme, jak mohou nyní postupovat, pokud by chtěli třeba stavět na zahradách bazény či hloubit studny,“ doplnil vedoucí stavebního úřadu Jiří Vopršal.

Lokalitu v Mikulovicích, kde se nachází přibližně osmdesát stavebních parcel, prohlásilo ministerstvo kultury svým rozhodnutím z července loňského roku kulturní památkou. Při zahájení stavebních prací se totiž ukázalo, že se v daném území vyskytují významné archeologické nálezy sahající až do období mladší doby kamenné. Avšak tímto rozhodnutím ministerstva se lidem, kteří si tam chtěli postavit rodinný domek, začalo výrazně komplikovat stavební řízení. Ministr kultury Václav Jehlička později rozhodnutí zrušil a svůj krok zdůvodnil tím, že lidé nabyli parcely v dobré víře stavět na nich v souladu s platným územním plánem.

V současnosti, kdy již neplatí pro mikulovickou lokalitu statut kulturní památky, mohou lidé stavět bez dřívějších omezení. „Avšak, jak se občas u právních rozhodnutí stává, není ani tato věc tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát. Proto bude lepší, abychom dotčeným lidem potřebné informace osobně vysvětlili. Právnicko-úřednická mluva v písemných vyjádřeních bývá někdy zbytečně komplikovaná,“ dodává Petr Kramář.