Prospěšné zařízení, které v současné době spadá pod pardubické občanské sdružení SKP–Centrum, je nuceno „sbalit fidlátka“ a vybudovat si kompletně nové zázemí.

„Minulý měsíc nám bylo oznámeno, že areál bývalých kasáren Hůrka, kde již tři roky sídlí naše zařízení, se připravuje k likvidaci. Bude se zde provádět výstavba nových domů, což znamená, že naše zařízení se musí brzy přestěhovat do jiných prostor,“ sdělila našemu Deníku koordinátorka projektu Přechodné zaměstnání Markéta Divišová.

„Vedení občanského sdružení SKP–Centrum, které naše zařízení zastřešuje, nám uvolní zázemí v Polabinách v Bělehradské ulici, v němž dosud fungovalo a přestěhuje se do Jungmannovy ulice. Stěhování by se mělo odehrát do konce srpna, abychom po prázdninách začínali na stálém působišti,“ řekla koordinátorka projektu, jehož cílem je pomáhat mladým lidem v obtížných životních situacích při vstupu na trh práce.

„Jde o bývalé obyvatele dětských domovů, výchovných ústavů, protidrogových léčeben či mladé lidi z nefungujících rodinných prostředí. Ty se snažíme začlenit do běžné společnosti pomocí programů a služeb, které jim mají pomoci najít si práci, získat sebevědomí, osamostatnit se a zlepšit kvalitu svého stávajícího života,“ uvedla Markéta Divišová.