Byl stroj unesen, pilot je v nouzi nebo se jedná jen o chybu ve spojení? Letoun se blíží nad město a hrozbu v podobě teroristického útoku nelze podcenit. Ani poslední pokus o navázání spojení se nezdařil, a tak se z letecké základny v Čáslavi odlepila první stíhačka, aby se o několik minut později objevila po boku „potenciálního nebezpečí". Krizový scénář v podobě sestřelení naplněn nebyl, a tak gripen pouze doprovodil letadlo k bezproblémovému přistání na ranvej pardubického letiště…

Šlo jen o cvičení

„Cílem porady a následného metodického nácviku bylo stanovit koordinační postupy při pozemní činnosti v rámci přinuceného přistání letadla," uvedla mluvčí vojenského letiště Iva Machová.

Důvodem cvičení bylo to, že také pardubické vojenské letiště musí být připraveno ke splnění důležitého úkolu, jako je poskytnutí pomoci letadlu v tísni, identifikovat ho, přinutit k přistání, zadržet, internovat a dopravit jej na určené místo. Odpovědnost za to přebírá Armáda České republiky, a to v kteroukoliv denní i noční dobu.

Cvičení s touto tematikou se podle našich informací uskutečnilo v Pardubicích úplně poprvé. Pro letoun v tísni byl použit L-410 Turbolet místního Centra leteckého výcviku, gripen na toto cvičení dorazil z Čáslavi.