Jedná se o očekávatelný krok. Demografická křivka vůbec nenasvědčuje tomu, že by tolik lidí mohlo v Pardubicích přibýt. Zatímco v prosinci 2010 mělo město podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) 90 401 obyvatel, na konci loňského roku jich bylo 90 688, za osm let tak byl přírůstek pouze 287 lidí.

Komise nesouhlasily

Záměr už před dvěma lety zkritizovala i komise pro architekturu a urbanismus. „Cíl je dosažitelný pouze se započtením denně dojíždějících. V takovém případě je dosažen již dnes. Do Pardubic dojíždí za prací asi 30 tisíc lidí, 30 tisíc lidí za ní rovněž z města vyjíždí. Pokud by cíl nezahrnoval denní dojížďku, komise nepovažuje s ohledem na demografický vývoj a jeho prognózy cíl do roku 2025 za dosažitelný,“ je uvedeno ve zprávě komise.

Vedle toho komise pro cestovní ruch doporučila se v případě navýšení počtu obyvatel zaobírat otázkou zajištění adekvátních parkovacích ploch včetně záchytných parkovišť. A s parkováním je v Pardubicích problém neustále.

S obdobnými stanovisky se připojily i další komise.

Nesmyslné požadavky

Ústup od honby za 120 tisíci obyvatel se však dal očekávat i z čistě politického důvodu. Nový koaliční partner ODS dal už při vyjednávání hnutí ANO jasně najevo, že s tímto plánem nesouhlasí. „Nesmyslné požadavky, které teď rušíme, brzdily tvorbu územního plánu. Nesouhlasily s nimi ani dotčené orgány. Přijaté pokyny neměly průřezovou podporu. Žádné odborné ukazatele tenkrát k návrhu nebyly přiloženy a číslo 120 tisíc bylo vycucáno z prstu,“ komentoval to Karel Haas (ODS).

Část opozice v minulosti upozorňovala, že naplňování vize může vést ke změnám územního plánu a zástavbě i míst, kde se s ní původně nepočítalo. „Původně v plánu žádné číslo nebylo. Jeho stanovení nám ztížilo situaci. Bylo to politicky v určité chvíli hezké, ale neprůchodné. Nyní tam žádné číslo nebude. Rozvojové plochy budeme pořizovat až ve chvíli, kdy staré budou vyčerpány,“ konstatoval náměstek primátora Petr Kvaš (ODS).

„Stanovení cílového počtu obyvatel nikdy není věcí územního plánu, ten má nabídnout výhled na 10 až 20 let,“ přidal se Milan Košař (Pardubáci společně).

Rozšiřování města

Primátor Pardubic Martin Charvát (ANO) se však myšlenky rozšiřování města nevzdává. „Ostatní obce se rozvíjejí, my jsme na to nebyli připraveni. Zasadím se, aby se dál budovala infrastruktura pro 120 tisíc lidí. V roce 1945 mělo město jen 35 tisíc obyvatel, má rozvojový potenciál,“ řekl Charvát.

Komunista Václav Snopek upozornil, že důležité dokumenty jako strategický a územní plán by se měly vyvíjet kontinuálně. „Jestliže budeme tímto způsobem postupovat při každé změně zastupitelů a budeme předělávat dlouhodobé koncepce, bude tady více chaosu než pořádku,“ poznamenal.

Ústupek hnutí ANO koaličnímu partnerovi podle Františka Brendla (Pardubáci společně) ukazuje na nekoncepční vedení města.

„Pakliže čtyři roky pojedeme doleva, pak přijde další garnitura a otočí kormidlo doprava, tak se město takovým způsobem řídit nedá. O to paradoxnější je, že hnutí ANO bylo lídrem v obou garniturách. Před osmi lety jsme při zpracování strategického plánu vyšli s nějakým konceptem. Na základě ‚geniální‘ myšlenky tehdejší koalice jsme do toho začlenili novoty, které teď rušíme,“ konstatoval Brendl.

„Politika je o hledání kompromisu a cesty. Před osmi lety jste viděl demografickou křivku, která ukazovala, že bude počet obyvatel klesat, my jsme měli jinou vizi,“ oponoval mu Charvát.

Už při schvalování změny v roce 2016 však křivka nasvědčovala tomu, že naplnění vize je nereálné. „Podle výsledků projekce obyvatelstva lze předpokládat, že počet obyvatel Pardubického kraje bude klesat a v roce 2050 dosáhne 487 tisíc osob, což je o 29 tisíc lidí méně než v současné době,“ uvedl tehdy ředitel krajské správy ČSÚ Petr Matoušek.