Rybník Skříň, který patří k největším a historicky nejstarším na Bohdanečsku, se v současnosti zbavuje staletého bahna. Při odbahnění a rekonstrukci hráze ale majitel narazil na překvapivý objev. Pod nánosy jílu i pozdějšího betonu se v hrázi objevila obrovská neporušená dřevěná trubka, tvořená vydlabaným kmenem s horní dřevěnou poklicí. Jednatel Rybničního hospodářství Adolf Vondrka, který je znalcem historie rybníkářství, proto zavolal odborníky a archeology z Východočeského muzea.

Stáří objevu archeologové na první pohled nepoznají. „Podobné trubky a dřevěné špunty se používaly od dob zakládání rybníků až do počátku 20. století, takže jejich stáří pohledem nejde určit. Stejně tak to může být stavba předpernštejnská, nebo třeba z 19. století z dob barona Drascheho. Ovšem podle zkušeností na jiných rybnících spíše předpokládáme, že to bude stavba pernštejnská nebo i dřívější,“ vysvětlil Vondrka, proč se domnívá, že jde o stavbu minimálně z 16. století. A k čemu se využívala? „Roura nad dně rybníků sloužila k vypouštění rybníku před výlovem,“ popsal Vondrka. Dodal, že pokud by nebylo potřeba v minulosti opravovat hráz, potrubí mohlo sloužit svému účelu dodnes.

Zachovalý stav

Přestože se výpusť rybníka mnohokrát předělávala, naposledy před třiatřiceti lety, těžké dubové potrubí zůstávalo skryto. Stavbařům v minulosti zůstalo viditelné jen potrubí z klasických betonových trubek a nikdo nepředpokládal, že by v místě mohlo být ještě něco staršího. Původní dřevěné potrubí neměli stavitelé ani dřívější technika zřejmě jak vytáhnout. Proto ho v minulosti jen ojílovali a zabetonovali. Díky tomu dřevěná trubka zůstala přes 500 let skoro netknutá.

Přesné stáří se budou nyní snažit zjistit muzejní experti. „Je to nádherný nález, ze kterého mám velkou radost. Určitě budeme nejprve odebírat vzorky k jeho dataci pomoci dendrochronologie, abychom se dozvěděli, kdy to sem bylo uloženo. Nyní se bude také jednat o způsobu uložení a konzervace těchto dřevěných prvků, což právě vzhledem k rozměrům nebude jednoduché,“ sdělil ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek.

Nález se stal majetkem Pardubického kraje. „Je to krásná ukázka, jak dobře nakládat s archeologicky cenným nálezem. Těším se na jeho vědecké zpracování a dokumentaci od archeologů i využití v další prezentaci života našich předků. Těch konkrétních možností je více, zatím nebudeme předjímat, ale rozhodně se ve spolupráci s muzeem o nález postaráme,“ ujistil náměstek hejtmana Roman Línek.

Zahrnou ho do výstavy?

Potrubí by v budoucnosti mohlo být součástí velké výstavy o nálezech ze staveb dálnice a dálničních přivaděčů, kterou Východočeské muzeum v Pardubicích chystá na rok 2024. „Jedna její část se bude věnovat studním a vodním dílům, a do toho by právě tento exponát byl zajímavý,“ prozradil Libánek.

Práce na odbahnění rybníku Skříň nedaleko Neratova u Lázní Bohdaneč míří do finále. „Teď už se blížíme ke konci dvouletých prací na vyvážení mnoha tisíc tun sedimentů a na jaře by měl být rybník spolu s okolními cestami zase v pořádku,“ dodal Vondrka.

Rybník Skříň

Rybník leží nedaleko Neratova. Vilém z Pernštejna ho ve své době koupil už jako zavedené hospodářství. Není tedy napájený z Opatovického kanálu, ale z okolního povodí. Z něho se v průběhu 20. století rybník zanesl sedimentem. Rybniční hospodářství Lázně Bohdaneč získalo po letech příprav dotaci ministerstva zemědělství na jeho odbahnění a opravu hráze.