To, čeho se obávala starostka Volče, se nyní stalo skutečností. Silnice první třídy, která prochází obcí a jež je od loňského podzimu po otevření dalšího úseku dálnice stále více využívána kamiony, nevydržela stálý nápor těžkotonážních vozů.

V úterý ráno totiž volečská starostka Květa Heřmánková musela na policii a na správu silnic nahlásit, že se na okraji obce na starém kamenném mostku uvolnilo několik kvádrů z klenby a je nebezpečně narušena jeho statika. Jak se ukázalo, ke zhroucení klenby propustky pod silnicí došlo zhruba pod jednou polovinou vozovky. Havárie si tak vyžádala omezení v dopravě. Silnice v úseku Rohovládova Bělá – Chýšť je nyní uzavřena s výjimkou dopravní obsluhy a autobusů. Provoz z dálnice ve směru od Prahy je převeden na silnici č. I/11, provoz na Prahu po silnici č. I/36 ve směru od Pardubic je v Lázních Bohdaneč odkloněn na Přelouč.

V místě poškozeného mostku má být během jednoho až dvou týdnů položeno mostní provizorium, než bude zpracována projektová dokumentace a získáno stavební povolení na nový mostek.