Naštěstí neměla žádná viditelná zranění, možnost lékařského vyšetření odmítla, a tak se hlídka vrátila zpět na služebnu. "Rychlost a ochota strážníků náš problém vyřešila. Děkujeme za profesionální přístup a přejeme vše dobré do přicházejícího roku 2022," napsali příbuzní městské policii a starostovi města Františku Pilnému.

Pády starých nebo invalidních lidí jsou velmi časté, a pokud žijí osamoceně, což nebyl tento případ, mohou bez pomoci zůstat několik hodin nebo i dní.

K přivolání strážníků proto v Chrudimi už několik let slouží služba „Signál v tísni“. Je městskou policií poskytována ve spolupráci s pobočkou Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim. Tato specifická forma pomoci významně přispívá k ochraně života a zdraví lidí napojených na tento systém. Jde zejména o ty, kteří jsou kvůli svému zdravotního stavu vystaveni stálému vysokému riziku ohrožení života a zdraví. Klientům je na základě písemné smlouvy nainstalována k telefonnímu přístroji zabezpečovací ústředna a obdrží tísňové tlačítko, které by měli nosit neustále při sobě.

V případě akutního ohrožení života a zdraví toto tlačítko stisknou a zabezpečovací ústředna vyšle signál na operační středisko městské policie. Operační důstojník ihned vyrozumí hlídku, která se dostaví do místa bydliště ohrožené osoby. Zde pomocí klíčů, které byly městské policii předány při podpisu smlouvy, vstoupí hlídka do bytu. Je-li osoba zraněná, poskytnou jí strážníci první pomoc a v případě potřeby přivolají na místo záchrannou službu.