Městská policie z Lázní Bohdanče rozšiřuje od května svoji působnost do dalšího města. Po jedenáctiletém působení v Rybitví o její služby projevily zájem i Chvaletice. Vzájemnou dohodu již schválilo jak zastupitelstvo lázeňského městečka, tak města Chvaletic.

„K tomuto rozhodnutí jsme došli ve snaze zabezpečit ve městě veřejný pořádek,“ potvrdila starostka Chvaletic Blanka Zaklová.
Situace ve Chvaleticích už delší dobu nutila zastupitele obce přemýšlet o zřízení vlastní městské policie, která by obci pomohla zbavit se některých problémů. Zřízení vlastní městské policie je však finančně velmi nákladná záležitost a navíc přítomnost strážníků je prý ve Chvaleticích potřeba v co nejkratším možném čase. Jako nejlepší řešení proto byla spolupráce s již fungující a schopnou městskou policií.

Veřejný pořádek

„Co vím, tak ve Chvaleticích opravdu mají problémy s veřejným pořádkem a veřejnoprávní smlouvu chtěli s námi uzavřít už v minulém volebním období. Zaplatili i potřebné vstupní investice, tedy vozidlo a vybavení a zácvik strážníka. Věřím, že naši strážníci tam dokáží situaci srovnat tak, jako v minulosti v Rybitví,“ uvedla starostka Lázní Bohdanče Květoslava Jeníčková.

„Máme problém s vymahatelností obecních vyhlášek, konkrétně bych zmínila například tu o požívání alkoholických nápojů. Další problém máme například s nesprávným parkováním, kdy nám auta stojí na chodnících a v neposlední řadě se jedná o vandalismus a sprejerství. Jen pro ilustraci – nedávno otevřený podchod pod silničním obchvatem už vandalové stihli pomalovat,“ vypočítává starostka Zaklová hlavní úkoly, které chvaletická radnice pro strážníky chystá. Jen obnova poškozeného obecního majetku po řádění vandalů totiž obec přijde na desetitisícové částky.

Strážníci budou ve Chvaleticích působit zatím jen „na půl úvazku“, tedy několik dní v týdnu a navíc v nepravidelných intervalech a různých časech. „To je pochopitelně kvůli vyššímu účinku samotného hlídkování. Přece jen by postrádalo smysl, kdybychom nekalým živlům dávali dopředu vědět, kdy je přijdeme zkontrolovat,“ uvedl vrchní strážník Pavel Řehoř.

Katastrální obvod Chvaletic zahrnuje přibližně 3200 obyvatel a i když je zde umístěna služebna státní policie, je tu přítomnosti strážníků zapotřebí. Pro volbu bohdanečské městské policie hovořily i dobré reference z Rybitví i lázeňského městečka. „Na první pohled je v Bohdanči i Rybitví vidět, že je tam pořádek a proti jiným městům se zde i řidiči drží zákonem stanovených rychlostních limitů. Doufáme proto, že se to podaří dosáhnout i u nás a spolupráci budeme moci v budoucnu rozšířit,“ řekla Zaklová.