Minulý rok podalo přihlášky ke všem formám středoškolského studia v prvním kole 8048 dětí, po odvoláních a dalších přijímacích řízeních se na školy dostalo o 238 studentů méně. Letos dostaly střední školy do prvního kola 7873 přihlášek, do prvních ročníků bylo přijato celkem o 46 středoškoláků více. "Obecně nabídka středoškolského vzdělání převyšuje poptávku," řekl ČTK Miloš Rojka z odboru školství, mládeže a sportu Pardubického kraje.

Zájem o jednotlivé školy se výrazně liší podle zaměření, konkrétního oboru i lokality v rámci regionu. Dlouhodobě nemá problémy s naplněním tříd většina gymnázií, i když poměr přihlášek a přijatých dětí je zhruba vyrovnaný, a to u osmiletého i čtyřletého studia. S nedostatkem zájmu se nepotýkají ani střední zdravotnické či ekonomické školy, stejně jako vyšší odborné školy různého zaměření. Naopak učilištím u některých oborů zbývají volná místa.

Podle Rojky by další rozšiřování vzdělávací nabídky bylo kontraproduktivní. "Například kdyby bylo více automobilových učilišť, ale na každé by se hlásilo jen deset lidí, nikde by se tento obor kvůli malému počtu dětí neotevřel," uvedl Rojka. Podle očekávaného demografického vývoje má rovněž budoucích studentů stále ubývat.