Rekonstrukce pardubické ulice V Ráji si vyžádala vykácení všech stromů, které se tam nacházely. To se některým místním obyvatelům příliš nelíbilo a snažili se dopídit, kdo za to může a kdo zjedná nápravu. Úřad městského obvodu a magistrát si však problém přehazují mezi sebou.

„Na stejný dotaz, kdy se stromy na přání obyvatel vrátí v podobě nových vysazených do ulice, jsem dostala dvě zcela rozdílné odpovědi, ze kterých vyplývá naprostý chaos a nespolupráce mezi těmito úřady," vysvětlila Olga Kudrnová.

Starosta Dukly Jiří Hájek poukázal na to, že investorem rekonstrukce je magistrát. „Já jsem prosazoval zachování linie stromů po obou stranách ulice. Vzhledem k tomu, že investorem této akce je Magistrát města Pardubic, nejsem bohužel oprávněn do jejich rozhodnutí zasahovat," uvedl Jiří Hájek.

Po domluvě

Jenže z magistrátu dostala Olga Kudrnová odpověď, že k vykácení stromů došlo po domluvě s úřadem městského obvodu (ÚMO). „K vykácení javorů došlo na základě dendrologického posudku. Vykácení provedla stavební společnost po domluvě s ÚMO. Pokud vím, tak vysázení nových stromů zajišťuje na své náklady rovněž ÚMO V," napsala Helena Kubů z oddělení investic a technické správy pardubického magistrátu.

Původně měla v ulici V Ráji javorová alej zůstat celá až na jeden viditelně nemocný strom. Jenže pak se na začátku září k zemi sám od sebe skácel jeden ze zcela zdravých stromů…

„Úřad městského obvodu si na pád stromu nechal zpracovat dendrologický posudek, který ukázal, že kořeny stromu byly poškozeny stavebními pracemi natolik, že se strom stal nestabilním a tatáž situace hrozila i v ostatních případech. I zástupce stavební firmy na místě uznal, že k poškození kořenů došlo stavebními pracemi. Firma Miros proto na vlastní náklady provedla vytěžení a odstranění všech stromů," konstatoval tehdy tajemník MO Pardubice V Jiří Šmaha.

Porušení zákona?

Ekologům se takové řešení vůbec nelíbilo. „Budeme požadovat důkladné vyšetření celého případu nezávislou institucí, neboť máme podezření, že došlo k porušení zákona. V tomto smyslu jsme již podali podnět České inspekci životního prostředí," prohlásil Miroslav Seiner ze sdružení Chráníme stromy.